آفتاب کرمانشاه

سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: شرایط برخورداری از مستمری ازکارافتادگی

شناسه خبر » 140011

تاریخ انتشار » 1395/04/17-15:22

تعداد بازدید ها » 832

آفتاب کرمانشاه: ازکارافتادگی طبق قانون تامین اجتماعی، کاهش قدرت و توانایی بیمه شده یا کارگر برای انجام کار است، به نحوی که نتواند درآمد قبل از ازکارافتادگی را به دست آورد.

به نقل از آفتاب بر اساس این تعریف مفهوم ازکارافتادگــی محدود به بروز نقص یا بیماری در فرد بیمه شــده نمی شود، بلکه هرگونه فرایندی که موجب ناتوانی فرد برای انجام کار شود، می تواند در این چارچوب قرار بگیرد. از این منظر چنانچه فردی در سن بالا و به دلیل کهولت سن قادر به فعالیت و کار نباشد و شرایط بازنشستگی را نیز نداشته باشد، می تواند از این طریق از ا دامه کار معاف شود و از مستمری ازکارافتادگی بهره مند شود.

اما منشا و دلایل کاهش قدرت کار بیمه شده چیست و چه عواملی در بروز آن نقش دارد و شرایط لازم برای دریافت مستمری برای هرکدام از آن ها چگونه است؟

 ازکارافتادگی به دو دسته ازکارافتادگی کلی و از کارافتادگی جزئی تقسیم می شود.

۱- ازکارافتادگی کلی عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یک سوم درآمد قبلی خود را به دست آورد.

ازکارافتادگی کلی خود به دو دسته ازکارافتادگی کلی ناشی از کار و ازکارافتادگی کلی غیرناشی از کار تفکیک می شــود.

در مورد اول خدمات سازمان تامین اجتماعی (بازنشستگی و خدمات درمانی) بدون توجه به سن و سابقه فرد ارائه می شود ولی در مورد ازکارافتادگی غیرناشی از کار شرایط خاصی لازم است که در ادامه آن ها را توضیح خواهیم داد.

۲- ازکارافتادگی جزئی عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد.این نوع ا زکارافتادگی فقط مربوط به حوادث ناشی از کار و بیماری های حرفه ای اســت و بیماری های عادی را شامل نمی شــود.

در ازکارافتادگی جزئی مبلغی به عنوان کمک پرداخت می شود و فرد می تواند به کار نیز اشتغال یابد. دوره دریافت مستمری ازکارافتادگی جزو ســابقه منظور نمی شود و فرد باید با اشتغال مجدد خود را بیمه کند.

منشا از کار افتادگی و شرایط بازنشستگی 

‌ ‌وقوع حادثه یکی از عوامل اصلی ازکارافتادگی اســت. میزان ‌ از کارافتادگی ناشــی از حوادث شــغلی در ایران در مقایســه با استانداردهای جهانی بسیار بالاست. با توجه به اینکه احتمال بروز حادثه برای تمام کسانی که در کارگاه مشغول به کارند وجود دارد، از این رو شرایط مربوط به سابقه و سن جهت برخورداری از مستمری برای چنین مواردی بســیار سهل اســت. به طوری که به صرف داشتن ارتباط کاری بین کارگر و کارفرما و تایید اشتغال بر اساس قانون کار، کارگر حادثه دیده می تواند از مزایای مربوط به مستمری ازکارافتادگی و درمان بهره مند شود.

بنابراین در ازکارافتادگی ناشی از کار در صورت تایید حادثه توسط مراجع قانونی (اداره کار محل و سازمان تامین اجتماعی) بیمه شــده بدون توجه به سابقه و سن می تواندا ز مستمری ا زکارافتادگی ا ستفاده کند.

بیماریهای حرفه ای

این نوع از کارافتادگی مرتبط با کار است  و بیمه شده و کارگر در پی ارتباط مستمر با مواد و ابزارهای بیماری زا، قدرت کار را از دست می دهند. در صورت اثبات ا رتباط ازکارافتادگی با کار، این ا زکارافتادگی نیز ناشــی از کار تلقی می شود و فرد با هر سابقه و سنی می تواند از مزایای بازنشستگی و درمان برخوردار شود.

بیماریهای عادی

برخی از بیماری ها فرد را از پا می اندازد و ‌بیماریهای ادامه کار را برای وی غیرممکن می سازد. در این نوع از کارافتادگی، منشا شغلی دخالت ندارد و بیمه شده در پی استمرار و تداوم بیماری یا حوادث غیرشغلی قدرت کار را از دست می دهد.

شرایط دریافت مستمری ازکارافتادگی

درا ین مورد، داشتن حداقل یک سال سابقه  در ده سال قبلا ز تاریخ از کارافتادگی است، مشروط برا ینکه ۹۰ روز مذکور (سه ماه) از سابقه مذکور ظرف یک سال آخر باشد. می تواند در اول سال یا اواسط سال یا پایان سال باشد.

کهولت سن و افزایش سن به طور طبیعی باعث کاهش قدرت ‌ بیمه شده می شود و او را از ادامه فعالیت بازمی دارد. از این رو قانون گذار برای چنین وضعیتی بازنشســتگی را پیش بینی کرده است.

احراز بازنشســتگی منوط به تحقق شرایط سنی و سابقه مقرر در قانون است. اما اگر چنین شرایطی همزمان برای یک فرد وجود نداشت راهی که باقی می ماند اســتفاده از مزایای ازکارافتادگی و دریافت مستمری ازکارافتادگی است.

تفاوت بازنشستگی با ازکارافتادگی کلی نیز به همین شرایط مربوط می شود.بنابراین برای ازکارافتادگی شرط سنی لحاظ نمی شود و در خصوص سابقه نیز شرایط سهل تری به نسبت بازنشستگی اعمال می شود.

شرایط ازکارافتادگی در این مورد نیز همانند بند قبلی داشتن یک سال سابقه در ده سال قبل از  از کار افتادگی است که ۹۰ روز آن سال آخر باشد.

میزان مستمری از کار افتادگی و نحوه محاسبه آن

میزان مستمری ماهانه از کارافتادگی کلی عبارت است از یک سی ام مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه،  مشروط برا ینکه ا ین مبلغ ا ز ۵۰ درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و ا ز صد درصد آن بیشتر نباشد.

در مورد بیمه شدگانی که دارای همسر هستند یا فرزند یا پدر یا مادر تحت تکفل دارند و مستمری  آنها از ۶۰ درصد مزد یا حقوق متوسط آن ها کمترا ست، علاوه بر آن از  ۱۰ درصد مستمری ا ستحقاقی به عنوان کمک، مشروط بر آنکه جمع مستمری و کمک از از ۶۰ درصد تجاوز نکند،  پرداخت خواهد شد. متوسط مزد یا حقوق ماهانه بیمه شده از جمع کل مزد یا حقوق دریافتی که به ماخذ آن حق بیمه اخذشده ظرف ۷۲۰ روز قبل از وقوع حادثه ناشی از کار یا شروع بیماری حرفه ای که منجر به ا زکارافتادگی شد ه ا ست، تقسیم به روزهای کار، ضرب در ۳۰ به دســت می آید.  پرداخت مستمری ازکارافتادگی کلی  در ماده۱۱۱  قانون تامین اجتماعی نیز اجرا می شود و برا ساس آن نباید مستمری از حداقل حقوق سال مربوطه کمتر باشد.

مطالب مرتبط

کلید واژه ها

  برخورداری    مستمری  کارافتادگی  شرایط 

ارسال نظر  خوانندگان :

نام  
ایمیل  
وب سایت (اختیاری)  
متن  
  تصویر امنیتی  

کد امنیتی تصویر بالا را در کادر  وارد کنید

 
   
         

نظرات کاربران

   


 
     

آخرین اخبار

آغاز پرداخت پاداش بازنشستگان با اولویت فرهنگیان

5طرح عمرانی و کشاورزی در پاوه به بهره برداری می رسد

هفته دولت 5429 پروژه در کرمانشاه افتتاح می‌شود

"خسروی" برای میزبانی از 1.2 میلیون زائر اربعین آماده می‌شود

روحانی: انتقاد از دولت نه تنها بلامانع بلکه بی‌هزینه و با جایزه بوده است/ ما نسل اولی ها باید خانه را جارو بزنیم و تحویل نسل جدید بدهیم

غرق شدن یک جوان اسلام آبادی در سراب شرف آباد

استاندار کرمانشاه: بسته شدن مرز سومار خسارات اقتصادی زیادی برای کرمانشاه و دیالی عراق دارد

امیری رییس شورا باقی ماند / سخنگو عوض شد

شرایط بیمه و دریافت حقوق بازنشستگی زنان خانه‌دار

وزیر کشور: مرز خسروی باز می‌شود

کوروش قاسمی به عنوان بخشدار سومار معرفی شد

توجه به تولید اولویت اول سیستم بانکی کشور است

آغاز ثبت‌نام آزمون استخدامی بخش خصوصی از امروز

بازگشایی مرز "خسروی" نیازمند اعلام کتبی دولت عراق است/ هیچ چیز قطعی نیست، اما امیدواریم

اقدامات جدید قوه قضاییه در بحث مبارزه با فساد امیدوار کننده است/ انتظار داریم دستگاه های امنیتی و قضایی برخورد قاطعی با عوامل تیراندازی در هرسین داشته باشند

آغاز مهلت مجدد انتخاب رشته آزمون ارشد پزشکی/آخرین تغییرات ظرفیت رشته‌ها ثبت نام در طرح کارورزی

نجفی بخشیده شد

هر ساعت 2 کشته در تصادفات ایران ر

برگزیدگان دومین جشنوارۀ منطقه ای تئاتر خیابانی هرسین معرفی شدند

کنکوری‌ها "فضایی" انتخاب رشته نکنند

ابرناکی کرمانشاه تا پنجشنبه ادامه دارد/ پیش‌بینی وزش باد با سرعت 45 تا 60 کیلومتر بر ساعت

پیکر مطهر جانباز شهید دوران دفاع مقدس در کرمانشاه تشییع شد

داوطلب کنکور گیلانغربی حین انتخاب رشته جان باخت

حضور قالیباف در افتتاح واحدهای بازسازی‌شده روستای سرپل‌ذهاب

پیش بینی می شود امسال یک میلیون زائر از مرز خسروی تردد کنند/قصرشیرین میزبان اصلی زائران اربعین است

سعودی‌ها و اماراتی‌ها و حامیان آنها که مرتکب جنایات بزرگی در یمن شده‌اند، قطعاً به نتیجه نخواهند رسید / حفظ یکپارچگی یمن با توجه به عقاید دینی و قومیت‌های مختلف این کشور نیازمند گفتگوهای یمنی – یمنی است

دستور ویژه رئیس جمهور برای ثبت جهانی منظر فرهنگی تاریخی اورامانات

بخش خدمات بیشترین تخصیص را به خود اختصاص داد و بخش های کشاورزی و صنعت در رده های بعدی

جشنواره ملی «انجیر» شهریورماه در ریجاب برگزار می‌شود

تاق بستان و بیستون بهم نرسند بهتر است!

عارف: در سال۹۲ گفته شد روحانی در کارگروه اصلاح طلبان باشد اما خاتمی نپذیرفت /فعلا درباره کنار کشیدنم از انتخابات حرف نمی زنم

موحدی کرمانی: خیلی ها به خاطر زود رنجی از امام و مقام معظم رهبری، از قطار انقلاب پیاده شدند

خبر خوش برای کارگران ساختمانی

۲ خانه ورزش روستایی در گیلانغرب افتتاح شد

نتایج اولیه کنکور سراسری سال ۹۸ منتشر شد

استاندار کرمانشاه: دستگاه‌های اجرایی سریعتر مدارس را تخلیه کنند/لزوم تعیین تکلیف معلمان مناطق جنگی

مدیرعامل باشگاه هندبال زاگرس: شرایط سخت شده، اما امیدوار به تکرار موفقیت هستیم

جهاد در میدان سازندگی در امتداد دفاع مقدس است

سردار سلیمانی با ظریف: اقدام آمریکا در تحریم شما جنون آمیز است / این اقدام ثابت کرد که شما تاثیری عمیق بر افکار عمومی و مردم آمریکا دارید / به شما تبریک می‌گویم سردار

وزیر امور خارجه امروز ما مجتهد سیاسی است / شهادت می‌دهم ظریف رسول امین بوده / اگر از اصل ششم قانون اساسی فاصله بگیریم، باید دیر یا زود خداحافظی کنیم / اگر به تماس تلفنی اوباما جواب نداده بودم، دستیابی به برجام سخت‌تر می‌شد / پیمان حدیبیه هم حداکثری نبود / اگر ظریف وزیر خارجه نبود، به این آسانی به توافق نمی‌رسیدیم / به ما حسادت می‌کنند؛ ۸ سال مذاکره می‌کردند، حاصلی نداشت / اهل مذاکره ایم؛ اگر آمریکا می خواهد مذاکره کند، اول تحریم را بردارد؛ کاری نداریم که می خواهد وارد برجام شود یا نه / نمی شود تنگه هرمز برای شما باز باشد و تنگه جبل الطارق برای ما ناامن / آن روز که سپاه ناوچه شما را متوقف کرد، یک ناوچه انگلیسی آنجا بود؛ چرا هیچ کاری نکرد؟ پس هیچ کاری نمی توانید بکنید

نمایشگاه سراسری مبلمان خانگی در کرمانشاه برپا شد

ثبت "هرسین" به عنوان شهر ملی گلیم ایران

برای تحقق اهداف "اشتغال" استان 7000 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز است

پذیرش افسر پیمانی در هواپیمایی نیروی انتظامی

سرنوشت منطقه ویژه اقتصادی اسلام‌آباد را به سرنوشت پتروشیمی گره زده بودند در حالیکه پتروشیمی یک پروژه است اما منطقه آزاد یک زیرساخت بااهمیت برای سرمایه‌گذاری می‌باشد.

جشنواره "اسب" اصیل کُرد در کرمانشاه برگزار می‌شود

۲۱ بلوک از واحدهای مسکن مهر سرپل ذهاب تا پایان شهریور تحویل می شود

کرمانشاه بیشترین بیکار دانشگاهی را دارد

فلاحت‌پیشه: ایران از آمریکا به دلیل تحریم ظریف به دبیرکل سازمان ملل شکایت کند

کارت سوختتان را از پست رهگیری کنید

تبلیغات

http://aftabnews.ir/files/adv//33_673.jpg


  طراحی و پیاده سازی توسط پیشگامان ایده نگار

  تمامی حقوق متعلق به سایت آفتاب کرمانشاه می باشد-برای نمایش بهتر از مرورگر Firefox یا Chrome استفاده کنید